HomeBiznesDla kogo szkolenie CIT?

Dla kogo szkolenie CIT?

Podatkiem CIT nazywa się podatek dochodowy od osób prawnych. Obowiązkiem jego odprowadzania są objęte dochody spółek oraz innych jednostek prawnych. Podatek ten jest podatkiem bezpośrednim. Sposób jego naliczania zmienia się jednak na tyle często, że większość przedsiębiorców i księgowych korzysta ze szkoleń CIT, które pozwalają nauczyć się prawidłowo obliczać sumę należnego podatku.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenia CIT są kierowane do wszystkich osób prawnych, bez względu na to, jak nabyły one osobowość prawną, oraz do spółek kapitałowych w organizacji. Ponadto płatnikami CIT są tzw. grupy kapitałowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego, również posiadające osobowość prawną. Spółki te muszą być też połączone interesami kapitałowymi.

Szkolenia CIT będą natomiast nieprzydatne dla przedstawicieli podmiotów, które uzyskują dochody z działalności rolniczej, z gospodarki leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o lasach, z prowadzenia przedsiębiorstwa żeglugowego obciążonego podatkiem tonażowym oraz z czynności, które nie mogą stanowić przedmiotu skutecznej prawnie umowy.

Obowiązek płacenia CIT

W czasie szkoleń CIT z pewnością poruszony zostanie też temat ograniczonego i nieograniczonego charakteru obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku podatników, których siedziba lub zarząd zlokalizowane są w całości w Polsce, stosuje się obowiązek podatkowy w stosunku do całości uzyskiwanych przez nie dochodów. Nie ma w tym przypadku znaczenia miejsce osiąganych dochodów, przez co stosowany jest nieograniczony obowiązek podatkowy.

Podczas szkoleń CIT omówiona zostaje też kwestia tego, czy w danym podmiocie opodatkowaniu CIT podlega dochód, czy też przychód przez niego osiągany. Część podatników posiadających siedzibę poza terytorium Polski może być bowiem objęta obowiązkiem płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, naliczanego od wysokości przychodów osiąganych z tytułu dywidend lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

CIT – wysokość podatku i termin rozliczenia

Korzystanie ze szkoleń CIT pozwala zapoznać się zarówno z prostymi kwestiami, takimi jak wysokość podatku CIT czy termin i miejsce jego rozliczania, jak i ze znacznie bardziej skomplikowanymi tematami, dotyczącymi choćby sposobu dokonywania odliczeń od podatku. Bez względu na to, która kwestia będzie ważna dla uczestnika szkolenia na temat podatku dochodowego od osób prawnych, otrzyma on interesujące go informacje, by móc bez trudu rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Profesjonalne szkolenia CIT prowadzi WLR Training Group

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Oryginalne doniczki
Budowanie historii k