HomeCiekaweKlasyfikacja robót ziemnych

Klasyfikacja robót ziemnych

Według prawa roboty ziemne nie są tym samym, co roboty budowlane, a zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o niwelacje lub podnoszenie terenu. Są to po prostu prace przygotowawcze, które jednak mają spory wpływ na samą budowę. Jednakże prawo mówi o tym, że podnoszenie bądź wyrównywanie gruntu nie ma związku z pracami budowlanymi, także nie może być oceniane według prawa budowlanego. Warto więc omówić dokładniej samą klasyfikację robót ziemnych Opole. Dziedzina ta dzieli się na trzy podkategorie.

1. ROBOTY PODSTAWOWE

Do robót podstawowych najczęściej zalicza się makroniwelację, czyli wyrównywanie odpowiednio dużych powierzchni. Czasem przy okazji takich prac zmienia się rodzaj gruntu. Do grupy należą także wykopy: przestrzenne, wąskoprzestrzenne i liniowe. Są to budowy ziemi, dzięki którym można ukształtować odpowiednio teren, zabierając z niego pewną ilość ziemi. Grupa łączy w sobie także niwelacje, czyli pomiary wysokościowe. Tutaj za pomocą geodezyjnych narzędzi wyznacza się różnice wysokości między konkretnymi punktami.Niwelacyjne roboty ziemne Opole zawierają w sobie niwelacje hydrostatyczne, geometryczne, trygonometryczne, barometryczne oraz fotogrametryczne. Na samym końcu do robót podstawowych zaliczamy ostateczne kształtowanie powierzchni danego gruntu.

2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Najpopularniejsze, wykończeniowe roboty ziemne Opole to po prostu wyrównywanie przestrzennych wykopów. Oprócz tego wyróżniamy także wykopy pod wszelkie stropy i ławy oraz nasypy. Wykończenie często ma na celu (tak jak podstawowe roboty ziemne) wyrównać daną powierzchnię, jednak jest ona tutaj mniejsza. Mówimy zatem o mikroniwelacji. Przy robotach wykończeniowych często aranżuje się również mniejsze architektury i rozkłada ziemię roślinną. Wszystko po to, aby była ona nie tylko praktyczna, ale również i dobrze wyglądała. Roboty wykończeniowe mają bowiem spory wpływ na wygląd ostatecznie powstałego obiektu.

3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

Ostatnia grupa robót ziemnych Opole łączy w sobie wszelkie prace, których celem jest ostateczne przygotowanie terenu pod budowę. Wyróżniamy tutaj zarówno roboty przygotowawcze, jak i te porządkowe. Podczas takiej pracy usuwa się resztki ziemi lub darni, stosuje się karczowanie oraz wycinkę. Odprowadza się również wody opadowe i porządkuje się cały grunt. Na samym końcu wytycza się obrys całej budowli, która ma powstać na danym terenie. Takie przygotowawcze roboty ziemne Opole są więc niezbędne, aby w ogóle można było rozpocząć budowę nowego obiektu.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł po więcej informacji zapraszamy na stronę Ksetra – roboty ziemne opole.

FOLLOW US ON:
E-szkolenia dla każ
Jak wybrać idealne