HomeCiekaweMalarstwo to pasja czystej wyobraźni

Malarstwo to pasja czystej wyobraźni

Przekształcanie świata na swój własny sposób najpełniej dokonuje się w malarstwie. Odkrywanie, że rzeczywistość umysłu właściwie nie ma granic – że jest bezgraniczna jak malownicze uniwersum ludzkich marzeń. Oto doskonałość tworzenia – bycie artystą, który rozprawia się ze światem w romantyczny sposób. Ale przecież nie tylko. Malarstwo odkrywa to, co w świecie fundamentalne.

Malarstwo samo w sobie jest filozofią

Przecież malarze to odkrywcy i myśliciele dokonujący przełomów kulturowych, społecznych i elementarnych, czyli filozoficznych. Odsłaniający rzeczywistość na różne sposoby. Tworzący dzieła ściśle zespole ze swoimi czasami i ich myśleniem. Malarstwo to najczystsza postać filozofii.

Oto kilka przykładów

Obrazy realistyczne pokazują rzeczywistość na zasadzie fotografii, odsłaniając człowieka i jego życie w obiektywnym wymiarze. Impresjonizm opiera się na chwili, na ulotności światła, na nietrwałości, zapowiadającej dwudziestowieczną filozofię. Koloryzm, fowizm, konstruktywizm – to zejście do źródeł rzeczy i koloru – zupełnie jak w myśleniu fenomenologów z Husserlem i Haideggerem na czele.

Także sztuka końca XX wieku wiąże się z postmodernistyczną filozofią. Staje się coraz bardziej rozproszona, fragmentaryczna, intertekstualna, zaangażowana w rzeczywistość i jej problemy, takie jak płeć, ekologia, cielesność. Sztuka współczesna w dużej mierze jest twórczością interpretacyjną – skierowaną na wiedzę o świecie. Pragnącą pobudzić nas do wyrwania z letargu i myślenia na własną odpowiedzialność.

Nie bój się tworzyć, zostań twórcą nowoczesnym

Żeby zostać malarzem, trzeba mieć odwagę tworzenia i mówienia poprzez swoje obrazy o najważniejszych sprawach w dobitny sposób. Przyda się także solidny i nowoczesny warsztat, który pomoże osiągnąć na przykład rzetelny kurs digital painting.

Hydraulika warta pol
W jaki sposób urzą