HomeBiznesRodzaje szkoleń kadrowych

Rodzaje szkoleń kadrowych

Sporządzając harmonogram szkoleń kadrowych musimy zazwyczaj opisać je dokładnie, dzieląc na poszczególne kategorie. By lepiej je rozpoznać, warto posłużyć się standardową klasyfikacją. Dzięki niej unikniemy błędów i pomyłek przy opisie.

Szkolenia wewnętrzne


podstawowym rodzajem szkoleń kadrowych są kursy organizowane wewnątrz firmy. Prowadzącymi takie kursy mogą być inni pracownicy, którzy mają już potrzebne umiejętności i uprawnienia do nauczania na kursach – o ile takie uprawnienia są wymagane. Typowym atrybutem szkoleń wewnętrznych jest właśnie wykorzystanie własnych zasobów przedsiębiorstwa.
Takie wewnątrz zakładowe szkolenia kadrowe organizowane są zazwyczaj dla nowych pracowników, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia tych, którzy w danej firmie pracują już nieco dłużej.

Szkolenia zewnętrzne


Organizowane przez pracodawcę szkolenia kadrowe w formie zewnętrznej, polegają zazwyczaj na wynajęciu profesjonalnej firmy szkoleniowej. Pracownik może wówczas uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia, a w niektórych przypadkach nawet dokument potwierdzający zdanie jakiegoś konkretnego egzaminu.
Szkolenia zewnętrzne mogą dotyczyć niemal każdego zakresu zadań wykonywanych w firmach – od zarządzania, poprzez negocjacje, sprzedaż po produkcję i usługi. Bardzo często prowadzenie takich szkoleń również wymaga stosownej akredytacji, dlatego zawsze warto się dowiedzieć czy organizatorzy szkoleń kadrowych mają stosowne uprawnienia.

Szkolenia otwarte


Specyficznym typem szkoleń zewnętrznych są szkolenia otwarte. Są one często organizowane przez firmy lub instytucje zajmujące się edukacją w bardzo popularnych obszarach tematycznych. Mogą to być szkolenia kadrowe np. dla firm starających się o dotacje lub szukających partnerów zagranicznych. Zdarza się, że są one organizowane przez akredytowane jednostki, finansowane z budżetu samorządów.
Szkolenia otwarte są często dostępne dla wszystkich, wystarczy w odpowiednim terminie zgłosić pracowników do udziału w takim kursie. W przypadku szkoleń finansowanych lub współfinansowanych przez samorządy, o przyjęciu często decyduje kolejność zgłoszeń. Warto więc monitorować zapowiedzi i pilnować termonów takich szkoleń.

Tekst powstał we współpracy z firmą WLR – szkolenia kadrowe

FOLLOW US ON:
Wymarzone wczasy w t
Samochody Suzuki –