HomeCiekaweZawory rozdzielające – ich rodzaje dostępne na rynku

Zawory rozdzielające – ich rodzaje dostępne na rynku

Zawór rozdzielający to urządzenie, którego nazwa może brzmieć tajemniczo, ale jest to bardzo powszechne urządzenie w otoczeniu człowieka. Zawory takie znajdują zastosowanie głównie w przemyśle, a używane są jako elementy większych maszyn czy urządzeń. Spotkamy je jednak również w bliskim sąsiedztwie człowieka, jako podzespoły wielu sprzętów.

Przeznaczenie zaworów rozdzielających

Zawory takie mają za zadanie zautomatyzować i tym samym usprawnić pracę urządzeń, w których są zastosowane. Zadanie to polega, jak wskazuje nazwa, na rozdzieleniu na dwa lub więcej kanałów czynnika, którym mogą być różne substancje lub też energia elektryczna. Poza prądem, zawory służą do rozdzielania między innymi:

– woda,
– powietrze,
– inne niż powietrze gazy i ich mieszanki,
– inne substancje, jak np. oleje czy płyny.

Zawory rozdzielające znajdują się na instalacjach oraz w urządzeniach o bardzo różnym przeznaczeniu. Mogą one pełnić funkcję sterującą, regulującą lub też logiczną. Dla wielu maszyn czy urządzeń, zawory takie są jednym z kluczowych podzespołów decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu całego systemu.

Podział zaworów rozdzielających

Jeśli chodzi o sposób sterowania, zawory rozdzielające dzieli się zazwyczaj na następujące podgrupy:

– elektrozawory,
– zawory pneumatyczne,
– zawory mechaniczne,

oraz zawory mieszane, wykorzystujące więcej niż jeden ze sposobów sterowania, najczęściej jednym z nich jest energia elektryczna.

Wymienione dotychczas parametry są zazwyczaj charakterystyczne dla poszczególnych branż. Dla przykładu w przemyśle precyzyjnym dominują zawory rozdzielające elektryczne, w maszynowym — pneumatyczne.

Wybór zaworów rozdzielających

Przy zakupie zaworów rozdzielających należy brać pod uwagę szereg parametrów. Wśród nich znajdują się między innymi: rozmiar zaworu rozdzielającego, sposób sterowania zaworem, sposób doprowadzenia czynnika roboczego do zaworu, liczba dróg przepływu czynnika roboczego oraz liczba położeń elementu sterującego.

Jeśli chodzi o liczbę dróg przepływu, zawory dzieli się na dwu- i więcej drożne. Z kolei położenie elementu sterującego ma zazwyczaj trzy pozycje: otwartą, zamkniętą lub częściowo otwartą. Ta ostatnia pozycja może mieć z kolei różne zakresy otwarcia, najczęściej jest to pozycja półotwarta.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP

Co zrobić, by skute
Oczaruj i zaczaruj f