HomeTechnologiaStropy – funkcja i podział

Stropy – funkcja i podział

Stropy w budynku pełnią rozmaite funkcje, a podział obiektu na kondygnacje to ledwie jedna z nich. W zależności od użytych materiałów i indywidualnych cech konstrukcyjnych, rozróżniamy różne rodzaje stropów. Podstawą klasyfikacji jest przede wszystkim konstrukcja nośna, czyli belki, dwuteowniki itp. Jak zatem dzielimy stropy?

Funkcja stropów

W powszechnej opinii, zadaniem stropów jest tworzenie fizycznego podziału budynku na kondygnacje. Jest to jednak ledwie jedno z wielu zadań, jakie spełnia ten element konstrukcyjny.

Stropy mają za zadanie przenosić ciężar. Pod tym pojęciem należy rozumieć ciężar własny elementu, obciążenia zmienne, ciężar ścian działowych oraz obciążenia finalnego elementu konstrukcyjnego, jakim jest więźba dachowa. Na tym jednak nie koniec. Kolejne zadanie, jakie muszą spełnić stropy, to usztywnienie budynku w poziomie, zapobieganie dyfuzji gazów oraz przenikaniu dźwięków pomiędzy kondygnacjami, zapobieganie rozprzestrzenieniu się pożaru oraz tworzenie podłoża dla podłóg i posadzek.

Zadanie te są realizowane na kilka sposobów. Nie można bowiem mówić o uniwersalnej konstrukcji. Ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej, rozróżniamy kilka rodzajów stropów.

Podział stropów

Mówiąc o podziale stropów, nie sposób nie wspomnieć o innych kryteriach, według których jest on dokonywany. Stropy możemy dzielić także ze względu na przeznaczenie funkcyjne. W tym przypadku mówimy o stropach międzykondygnacyjnych, nad podziemiami, poddasza oraz o stropodachach.

Duże znaczenie ma także stopień odporności na ogień. W tym przypadku podział jest prosty – stropy mogą być palne lub niepalne.
Dalszego podziału dokonuje się ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej, użytej do ich wykonania. Przyjrzyjmy się trzem najpopularniejszym wariantom.

Stropy drewniane, na belkach stalowych, żelbetowe

Stropy drewniane stosowane są przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym, regionalnym, wiejskim oraz w obiektach przemysłu chemicznego, budynkach tymczasowych oraz obiektach gospodarczych. Do ich głównych zalet należy łatwość wykonania, możliwość budowy w warunkach zimowych, doskonała odporność na szkodliwe działanie gazów agresywnych, szybkość montażu oraz niewielki koszt. Wśród największych wad takiego rozwiązania należy wymienić stosunkowo małą sztywność, podatność na gnicie oraz łatwopalność.

Stropy na belkach stalowych stosowane są w przypadku budynków o szkielecie stalowym, przy rekonstrukcji obiektów stalowych oraz w przypadku remontów. Elementami nośnymi są tu kształtowniki – dwuteowniki, ceowniki oraz teowniki. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest dwuteownik. Element ten wykazuje znaczny ciężar własny, co jest jego największą wadą. Mimo to, dwuteownik jest w stanie przenosić bardzo duże obciążenia i zapewnia znaczną sztywność konstrukcji. Przestrzenie pomiędzy dwuteownikami wypełniane są cegłą, płytami z cegły lub z żelbetu.

Stropy żelbetowe możemy podzielić na monolityczne, prefabrykowane oraz mieszane. Ich zaletą jest znaczna sztywność (nawet pomimo braku zastosowania elementów stalowych w postaci dwuteowników), całkowita odporność ogniowa oraz znaczna odporność na chwilowe przeciążenia. Wśród wad warto wspomnieć o słabej izolacji akustycznej i termicznej oraz małej odporności na działanie związków chemicznych

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Meble dla dziecka
Jak dbać o meble ku