HomeBiznesDoradztwo gospodarcze dla firm

Doradztwo gospodarcze dla firm

Zarówno początkujący, jak i właściciele firm z tradycjami i dorobkiem bardzo często potrzebują świeżego spojrzenia na prowadzoną działalność, przyszłe inwestycje czy też określenia nowej strategii rozwoju.

 

Profesjonalne doradztwo gospodarcze

Max Funduszy przede wszystkim pozwala na ocenę obecnej sytuacji oraz planowanie długofalowych działań. Bardzo często wiążą się one z nowymi partnerstwami na przykład z instytutami naukowymi czy też innymi organizacjami czy też jednostkami samorządu terytorialnego. To również punkt wyjścia do tego, by określić swoje potrzeby i pozyskać środki z funduszy zewnętrznych na nowe inwestycje zarówno w infrastrukturę czy też wyposażenie, jak i w pracowników i ich umiejętności. Doradcy pomogą nie tylko wprowadzić pomysł w życie, ale również dokonają jego analizy, przygotują studium wykonalności i biznesplan oraz opracują analizę ryzyka.

 

Pomoc w pozyskaniu funduszy

Dzięki temu prawdopodobieństwo tego, że uda się zrealizować pomysł będzie zdecydowanie większe, a konsekwencje z przeinwestowania na jakimkolwiek poziomie zostaną sprowadzone do minimum. Współpraca z różnymi partnerami to nie tylko niezwykle pożądany przez wszystkie instytucje udzielające dofinansowań aspekt działalności, ale również szansa na otwarcie się na nowe rynki zbytu, zmianę profilu działalności oraz jej rozwój. Na każdym etapie warto korzystać nie tylko z określania samodzielnie najważniejszych celów przedsiębiorstwa, ale również z audytów zewnętrznych i doradców, którzy prawdopodobnie zupełnie inaczej ocenią działalność.

Konsulting to również idealny pomysł, by skorzystać z nowych rozwiązań, które być może w danej branży nie były stosowane, a mogą wpłynąć na jakość produktów lub usług. Profesjonaliści przede wszystkim skupią się na poradach prawnych i finansowych – także tych związanych ze zmieniającymi się stale przepisami skarbowymi. Poza tym to również idealne narzędzie do opracowania nowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem i na przykład reorganizacji jego struktury. Dobry doradca pomoże nie tylko określić potrzeby i znaleźć środki na ich realizację, ale również przygotować dokumenty aplikacyjne, a także będzie czuwać nad przebiegiem i rozliczeniem całego dofinansowania zarówno pod kątem finansowym, jak i merytorycznym.

Szkolenia z Social M
Poznaj swój organiz