HomeBiznesFaktoring krajowy, eksportowy i importowy

Faktoring krajowy, eksportowy i importowy

Faktoring dzieli się na kilka kategorii. Jednym z podziałów jest rozróżnienie na faktoring krajowy, importowy i eksportowy.

Faktoring krajowy

Nim przejdziemy do meritum, przypomnijmy, czym jest faktoring. Otóż jest to usługa finansowa polegająca na zamianie należności na gotówkę. To sposób na finansowanie bieżącej działalności, adresowany do przedsiębiorców, którzy udzielają kredytu kupieckiego. Uwolnienie środków zamrożonych na fakturach jest możliwe dzięki firmie faktoringowej, która wypłaca przedsiębiorcy całość lub część należności.

Najpopularniejszą odmianą tego typu finansowania w Polsce jest faktoring krajowy. To oferta przeznaczona dla firm zarejestrowanych nad Wisłą, które sprzedają swoje produkty i usługi innym polskim podmiotom. Innymi słowy, faktoring krajowy dotyczy rodzimych przedsiębiorstw operujących na polskim rynku. W tutejszych realiach opóźnienia z płatnością bywają przykrym standardem. Badania mówią, że z tym problemem mierzy się nawet co piąta firma. Faktoring krajowy jest szybką i łatwo dostępną formą pozyskiwania środków na aktualne wydatki i inwestycje.

Faktoring eksportowy

W tym przypadku mówimy o wsparciu polskich firm, których towary trafiają do innych krajów. Ekspansja na rynki zagraniczne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem operacyjnym, a niekiedy również z przedłużającym się okresem spłaty faktury. W tej sytuacji faktoring eksportowy może być szansą na utrzymanie płynności finansowej i dalsze prowadzenie działalności na zagranicznych rynkach zbytu. Zarówno faktoring eksportowy, jak i faktoring krajowy mogą być realizowane w formie pełnej, niepełnej i mieszanej.

Faktoring importowy

Ta usługa została zaprojektowana z myślą o przedsiębiorcach, których plan biznesowy zakłada sprowadzanie towarów zagranicznych na rodzimy rynek. Ten rodzaj faktoringu wymaga współpracy polskiego faktora z firmą faktoringową w kraju, z którego sprowadzane są towary. Wystawiając gwarancję ochrony należności dla zagranicznych dostawców, krajowy faktor zapewnia wiarygodność polskiego przedsiębiorstwa, co może stanowić atut importera podczas negocjacji.

Więcej informacji o faktoringu znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!