HomeCiekaweJakie są różnice między podsłuchem procesowym a pozaprocesowym?

Jakie są różnice między podsłuchem procesowym a pozaprocesowym?

Jakie są różnice między podsłuchem procesowym a pozaprocesowym?

Problem legalności podsłuchów jest w naszym kraju wciąż problematyczny. W związku z różnymi aferami taśmowymi niektórzy w ogóle nie orientują się, czy podsłuchiwanie jest w Polsce legalnym procederem, czy też nie. Jak rozróżniamy podsłuchy? Czym się różni podsłuch procesowy od pozaprocesowego?

Czym jest podsłuch procesowy?

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje podsłuchu – procesowy i pozaprocesowy (operacyjny). Podsłuch procesowy przejawia się utrwalaniem i kontrolą rozmów telefonicznych oraz innych rozmów i dozwolonych przekazów informacji. Można go użyć tylko w przypadku, gdy sąd wyda odpowiednie do tego postanowienie. Cele podsłuchów procesowych są ściśle określone.

Jest to mianowicie uzyskanie dowodów w toczącym się postępowaniu lub przeciwdziałanie nowemu przestępstwu. Podsłuchy procesowe są używane podczas toczenia się spraw, które dotyczą np. rozbojów, wymuszeń, zabójstw, łapówek, handlu ludźmi, szpiegostwa i płatnych protekcji.

Podsłuchy przeprowadzane są wobec różnych osób, np. podejrzanych, osoby, z którą oskarżony lub podejrzany może chcieć się skontaktować czy osób po prostu związanych ze sprawcą. Prowadzenie podsłuchu procesowego jest objęte pewnym limitem czasowym. Jego podstawowy czas wynosi 3 miesiące, a w przypadku sytuacji wyjątkowych można go przedłużyć o kolejne 3 miesiące.

Podsłuch operacyjny

Jest podsłuchem stosowanym przez służby takie jak Policja, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przed toczącą się sprawą w celu realizowania czynności operacyjnych. Podsłuch ten regulują odrębne przepisy i nie należy go mylić z podsłuchem procesowym.

Jego istotą jest po prostu zdobycie dowodów dyskretną metodą. Mogą być to nagrania rozmów telefonicznych czy zapisy SMSów. Podsłuch operacyjny także jest limitowany czasowo.

Jeśli zebrane przez służby materiały nie zostaną użyte do wszczęcia postępowania, będą poddane zniszczeniu po dwóch miesiącach od przeprowadzonej kontroli. Oba typy podsłuchów – procesowy i operacyjny mogą również dotyczyć miejsc pracy.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Wybuduj dom nie rujn
Nowoczesne domy –